Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ο Σ


Για το βιβλίο "Τα εσώψυχα" του Ντίνου Χριστιανόπουλου (Ιανός, 2019)

Ψήφισμα για τον θάνατο του Χαράλαμπου Συμεωνίδη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Ψήφισμα του Δ.Σ. του «Φιλολόγου» για τον θάνατο της Μαρίας Καραβολάνη-Χουρμουζιάδη

Ψήφισμα του Δ.Σ. του «Φιλολόγου» για τον θάνατο του Φάνη Κακριδή

Ψήφισμα του Δ.Σ. του «Φιλολόγου» για τον θάνατο του Δημήτρη Λυπουρλή

Δελτίο τύπου του Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ, "Φιλόλογος" σχετικά με τη διδασκαλία των αρχαιογνωστικών μαθημάτων στη β/θμια και γ/θμια εκπαίδευση

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ψήφισμα του Δ.Σ. του «Φιλολόγου» για τον θάνατο του Ηλία Σπυρόπουλου

Ψήφισμα του Δ.Σ. του «Φιλολόγου» για τον θάνατο του Μιχάλη Σετάτου

ΒΡΑΒΕΥΣΗ "ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
28-12-2016

Ψήφισμα του Δ.Σ. του «Φιλολόγου» για τον θάνατο του Νικήτα Παρίση
31-07-2016

Ψήφισμα του Δ.Σ. του «Φιλόλογου» για τον θάνατο του Δημήτρη Μαρωνίτη
13-07-2016

Ψήφισμα του του Δ.Σ. «Φιλολόγου» για τον θάνατο του Εμμανουήλ Κριαρά
25-08-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
01-07-2013

Ψήφισμα του ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ για τα αρχαιολογικά ευρήματα στην οδό Βενιζέλου

     Σήμερα 12 Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 7.30 μ. μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ύστερα από πρόσκληση του προέδρου Γιάννη Τζανή. Ήταν παρόντες άπαντες, πλην της Κατερίνας Τολίκα.
Θέμα: Εργασίες ΜΕΤΡΟ - Σημαντικό αρχαιολογικό συγκρότημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
     Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής, αφού έλαβε υπόψη του όλες τις πτυχές του θέματος,

προβαίνει σε ψήφισμα

        1. Διαμαρτύρεται για την ενδεχόμενη μεταφορά σε άλλο τόπο του εξαιρετικά σημαντικού και σύνθετου αρχαιολογικού συγκροτήματος που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής σταθμού του ΜΕΤΡΟ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά ενός τόσο σύνθετου και σημαντικού αρχαιολογικού συγκροτήματος που περιλαμβάνει τμήματα δύο κεντρικών οδικών αξόνων της πόλης με τετράπυλο στη συμβολή τους, με στοές και σειρές καταστημάτων και δημοσίων κτιρίων, που σώζονται σε ύψος δύο περίπου μέτρων και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα της ρωμαϊκής και βυζαντινής Θεσσαλονίκης(4 μ. Χ.- 9 μ. Χ) από τόπο αποκάλυψής τους, από τον φυσικό τους χώρο, σε άλλο χώρο, αλλοιώνει τον χαρακτήρα τους και την πραγματική τους εικόνα, καθώς με τη μεταφορά τους εντάσσονται σε έναν τόπο ξένο, άσχετο προς αυτά.
        2. Για τους λόγους αυτούς κάνει έκκληση προς όλους τους αρμόδιους φορείς και τη διεθνή κοινότητα για την παραμονή στο φυσικό τους χώρο αρχαιολογικών ευρημάτων τόσο σημαντικών για την ιστορία και τον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας γενικότερα, την ανάδειξη, την ένταξη και τη συνύπαρξή τους με το σταθμό του ΜΕΤΡΟ στη Βενιζέλου, ώστε να είναι επισκέψιμα σε πολίτες της πόλης, της υπόλοιπης χώρας και σε τουρίστες άλλων χωρών, όπως εξάλλου έγινε κάτι ανάλογο σε παρόμοιες περιπτώσεις στο ΜΕΤΡΟ της Αθήνας.
        3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα
           α) να κοινοποιήσουν το ψήφισμα
             1. Στον Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης
             2. Στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
             3. Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών
             4. Στον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης
             5. Στον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης
             6. Στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
             7. Στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο
             8. Στο Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
             9. Στο Αρχαιολογικό και Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης
             10. Στην Εταιρεία ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, ( 26ης Οκτωβρίου 40, 54627)
             11. Στον ημερήσιο τύπο της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας και
           β) Να το αναρτήσουν στο διαδίκτυο.

Ο Πρόεδρος
    Τ.Σ.Υ.
Ο Γ. Γραμματέας
       Τ.Υ
Τα Μέλη
   Γ. Τζανής    Γ. Ιγνατιάδης 1. Κ. Κιλεσοπούλου Τ.Υ.
2. Π. Μπέσπαρης Τ.Υ.
3. Δ. Τάνης Τ.Υ
4. Ε. Χασάπη Τ.Υ

Πιστό Αντίγραφο
Θεσσαλονίκη 14-4-2013

  Ο Πρόεδρος                  Ο Γενικός Γραμματέας
 Γιάννης Τζανής                    Γεώργιος Ιγνατιάδης

Copyright © gm-2009-2015